AKTIVNOSTI I PROJEKTI

predavanje, subota 12.09.2015.

Written by murisa

U subotu je u prostorijama fondacije Alast započeo novi ciklus predavanja. Predavanje je održao šejh Akbar Eydi koji se zbog nadolazećeg perioda prvo osvrnuo na univerzalne vrijednosti i pravila hadždža zasnovana na Kur’anskim principima, čija bi primjena u današnjem svijetu doprinijela unaprijeđenju stanja društva, a nakon toga je uslijedio nastavak ranijih predavanja o suri Fatihi.

Pravila hadždža na koje je šejh posebno skrenuo pažnju, a zasnovani su na Kur’anskim ajetima su jednakost svih ljudi i izbjegavanje rasprave, što doprinosi poštovanju drugih kultura i običaja te razmjeni iskustava koja doprinose boljem razumjevanju problema u kojima se društvo nalazi, te i pronalaska rješenja. Ukoliko bismo ova pravila primjenili na naš život, zasigurno bismo uvidjeli pozitivne promjene u svijetu oko nas. U dijelu predavanja o suri Fatihi, analiziran je ajet :“ Uputi nas na Pravi put.“, te naglašeno da ovo traženje Upute podrazumjeva traženje prelaska na viši stepen imana, molbu da nas Uzvišeni učini istrajnima na Pravom putu, te činjenu dobra i koračanju ka Njegovom zadovoljstvu i na kraju pojašnjeno je da ovim ajetom tražimo od Uzvišenog da nas učini onima koji su na Siratu, putu s kojeg nema mogućnosti povratka u grijeh i kufr.

About the author

murisa