ISLAM RELIGIJA

NAJBOLJA VREMENA MOLJENJA

Written by nihad

Noć sudbine (Lejletu-l-Kadr)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U Noći sudbine (Lejletu-l-Kadr) se otvaraju nebeske kapije.“

Noć polovine mjeseca Šabana

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Spavao sam u noći polovine Šabana pa mi je došao Džibril, mir s njim, i rekao: ‘O Muhammede, zar spavaš u ovoj noći?!’ Upitao sam: ‘O Džibrile, koja je ovo noć?’ Odgovorio je: ‘Ovo je noć polovine Šabana, ustani, o Muhammede!’

I uspravio me, a potom odveo do greblja El-Beki’ i rekao mi: ‘Podigni glavu, u ovoj noći zaista se otvaraju kapije nebeske pa se otvore kapija milosti, kapija zadovoljstva, kapija oprosta, kapija dobrote, kapija pokajanja, kapija blagodati, kapija darežljivosti i kapija dobročinstva; u njoj Bog oslobodi [robova iz Vatre] koliko je dlaka i niti vune na stoci; On u njoj određuje rokove, razdjeljuje opskrbe od godine do godine i spušta s Plemenitih Visina ono što će se dogoditi u cijeloj godini.

O Muhammede, ko tu noć provede izgovarajući: Subhanallahi, La ilahe illallahu i Allahu ekberu,i u moljenju, klanjanju, učenju Kur’ana, dobrovoljnom ibadetu i traženju oprosta, njemu će Džennet biti boravište i odmorište i Bog će mu oprostiti prošle i buduće grijehe.“

Noć uoči petka

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji spušta meleka na zemaljsko nebo svake noći, u njezinoj posljednjoj trećini, i u noći uoči petka, u njenom prvom dijelu, zapovjedivši mu da poziva: ‘Ima li molioca pa da mu dam? Ima li pokajnika pa da mu pokajanje primim? Ima li tražioca oprosta pa da mu oprostim? O tragaoče za dobrim, priđi! O sljedbeniče zla, odustani!’ On poziva tako sve dok zora ne ozori, a kada ozori zora, vrati se na svoje mjesto u carstvo nebesko.“

Petak

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Petak je prvak dana; u njemu Bog umnogostručuje dobra djela, briše loša djela, uzdiže stepene, odaziva se zamolbama, otklanja tegobe i udovoljava velikim potrebama; to je dan uvećanja: u njemu Bog oslobađa i izvodi iz džehennemske vatre; ko god od ljudi bude molio u njemu, svjestan časti i svetosti njegove, Bog Svevišnji uzima na Sebe obavezu da ga učini od onih koje je oslobodio  i izveo iz Vatre.“

Poslanikov potomak Bakir, mir s njim, je rekao: „Početak vremena klanjanja džume je od trenutka kada Sunce krene sa zenita i sve dok ne protekne jedan čas, pa pazi na nj, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Neće niko u tom času moliti neko dobro od Boga, a da mu ga On neće dati.’“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U petak ima dvanaest časova u kojima će svakom čovjeku muslimanu, koji Boga Svevišnjega zamoli za nešto, On to zaista dati; zato ih tražite u posljednjem satu nakon ikindijskog vremena.“

Posljednja trećina noći

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se čovjek osami s Gospodarem svojim u posljednjoj trećini crne noći i obrati mu se tihim moljenjem, Bog će učvrstiti svjetlost u srcu njegovom; kada se on oglasi: ‘O Gospodaru moj, o Gospodaru moj!’, njemu Svevišnji odgovara: ‘Odazivam ti se, Moj robe! Išći od Mene, Ja ću ti dati i pouzdaj se u Mene, ispunit ću ti potrebe!’“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Davud, mir s njim, je imao vrijeme u noći u kojem je budio svoje ukućane, govoreći: ‘O porodico Davudova, ustanite i klanjajte, jer ovo je vrijeme u kojem Bog zaista uslišava moljenje, osim sihirbazu ili iznuđivaču.’“

Praskozorje (eshar)

…Noću su samo malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili.

Oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Najbolje vrijeme u kojem molite Boga Svevišnjeg je praskozorje’, i proučio je ajet u kojem su riječi Jakuba, mir s njim: Zamoliću Gospodara svoga da vam oprosti, dodavši: ‘On im je odgodio do pred zoru.’“

Između dva izlaska

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kad klanjate sabah pribjegnite moljenju i poranite u traženju ispunjenja životnih potreba! Bože moj, blagoslovi moje sljedbenike u njihovom ranom ustajanju!“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga mi u Čijoj je vlasti duša Muhammedova, čovjekovo moljenje nakon što zora ozori do izlaska Sunca je korisnije za ostvarenje životnih potreba od trgovovanja onog ko putuje po zemlji, trgujući svojim imetkom.“

Pri zalasku Sunca

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada zađe Sunce otvore se nebeske kapije i kapije džennetske i uslišava moljenje; pravi je sretnik onaj čije dobro djelo bude uzdignuto u tom vremenu.“

U zbirci Sunen Tirmizija se prenosi od Abdullaha ibn Saiba: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., klanjaše četiri rekata nakon što Sunce skrene (sa zenita) prije podne [namaza], govoreći: ‘To je, zaista, čas kad se pootvaraju vrata neba i ja želim da se u njemu uzdigne moje dobro djelo.’“

Noć i Dan Arefata

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U Noći Arefata uslišava se moljenje za dobro; onom ko u njoj bude činio ono što znači poslušnost Bogu pripada nagrada od stotinu i sedamdeset godina; to je noć obraćanja Bogu tihim moljenjem; u njoj će Bog oprostiti onome ko se pokajao.“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolje moljenje je moljenje na Dan Arefata.“

Mjesec Ramazan

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji svake noći mjeseca Ramazana poziva tri puta: ‘Ima li tražioca, da mu dam šta išće! Ima li pokajnika, da mu primim pokajanje! Ima li molioca oprosta, da mu oprostim!’“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Došao vam je Ramazan, mjesec milosti; Bog Svevišnji vam je naredio da ga postite; u njemu se otvaraju nebeske kapije.“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onome ko se Boga prisjeća u Ramazanu – oprošteno je; molilac Boga neće u njemu biti odbijen.“

Pri učenju ezana

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se uči ezan, otvore se nebeske kapije i uslišava se moljenje.“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne odbija se moljenje između ezana i ikameta.“

Pri klanjanju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Podignite svoje ruke ka Njemu kada molite u vašim namazima jer su to najbolji trenuci, u kojima Bog gleda s milošću robove Svoje; On im odgovara kada ga tiho dozivaju, odaziva im se kada ga zovu i udovoljava im kada ga mole.“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko izvrši obavezu (farz) ima u Boga uslišanu zamolbu.“

U zbirci Sunen Tirmizija se prenosi od Ebu Umamea: „Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.a.: ‘Koje se moljenje najprije usliša?’ Odgovorio je: ‘Ono u posljednjoj trećini noći i nakon obaveznih namaza.’“

Pri učenju Kur’ana i njegovom završetku (hatmi)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, onaj ko uči Kur’an ima kod svakog završetka (hatme) uslišanu molbu.“

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko prouči čitav Kur’an ima uslišanu molbu.“

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

About the author

nihad