MISAO

Ljutnja je čovjekov neprijatelj!

Written by murisa

Nisam vidio da je blagodat upotpunjena osim  sa karakterom.

I nisam vidio zdrav razum osim zbog odgoja.

I nisam, među neprijateljima, kada sam ih iskušao,

Vidio većeg neprijatelja razumu od ljutnje.

Jedan od uzroka straha od ljutnje kod mnogih ljudi jeste to što ona proizvodi ogromnu tjelesnu energiju, a ona može ovladati srcem i razumom. Često ovaj strah pripisujemo mogućnosti gubljenja kontrole nad sobom pri gnjevu. I često stojimo u kavezu za okrivljenog kako bi, braneći se, rekli: „Bio sam ljut i nisam bio svjestan onog što radim. Bio sam jako nervozan i nisam mogao da se zaustavim. Srdžba me je zaslijepila.“

Uzvišeni Allah kaže: „Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike.“ (El-Feth, 26.) Uzvišeni kori nevjernike zbog pokazanog žara lažne ljutnje, a hvali vjernike zbog smirenosti koju im je Allah spustio.

Ibn Omer kaže: „Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Ko se okani ljutnje, Allah će mu prikriti njegove nedostatke.’“

Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Ljutnja uništava vjerovanje kao što gorki biljni sok uništava med.“

Ljutnja dovodi do borbi sa drugim ljudima i pogoršava već prisutne probleme među njima. Ona dovodi do toga da te ljudi prestanu voljeti. Ovo utiče na sreću porodice, na napredak posla i na društvene odnose. A pošto srditi ljudi nisu omiljeni, najvjerovatnije neće biti pozivani na društvene manifestacije jer se organizatori pribojavaju njihovih reagiranja. Ljutnja dovodi do udaljavanja od ljudi koji su joj skloni i do njihove usamljenosti i izolacije. Većinom se veliki zdravstveni problemi, poput bolesti krvnih sudova, srčanih udara (apopleksije) i raka pojavljuju kod srditih ljudi. Studije su pokazale utjecaj ljutnje u povećanju smrtnosti kod ljudi. Srditi ljudi manje žive.

U srdžbi se izgovore i učine stvari zbog kojih uslijedi kajanje. Ljutnja može dovesti do uništavanja imovine, jer onaj ko se ljuti ne vlada sobom.

Ljutnju prati profesionalno nezadovoljstvo, neslaganje i problemi sa kolegama na poslu, pad produktivnosti i povećanje vjerovatnoće neuspjeha.

Ljutnja dovodi do donošenja slabih odluka i nepotrebnom izlaganju opasnostima na duži period, što ulijeva poraz u dušu.

Ljutnja može biti rastrgavajuća i može zamagliti razum, a to bezumno stanje može dovesti i do zločina.

(Zato: Ne ljuti se …)

About the author

murisa