KONTAKT

Fondacija “ALAST” – centar za naučnu i kulturnu afirmaciju

Sarajevska 47.

72000 Zenica

e-mail: alastcnka@gmail.com

tel: 061793653

Direktor Fondacije: mr. Nihad Čamdžić

Leave a Comment